Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax. (71) 389 26 55

e-mail: wrwo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Bieżące
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Bieżące

GIE-DA-PRACY-docFlow1.png
dotacje-jpg-2016.jpg
NABOR-DOTACJE-POWER-2016.jpg
9
       INFORMACJA   


POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH
 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
NABÓR SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • DO 30 ROKU ŻYCIA
 
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:
25.04.2016 r. - 25.05.2016 r.
 
WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (www.pupwolow.pl)
LUB W SIEDZIBIE URZĘDU W WOŁOWIE ORAZ FILII W BRZEGU DOLNYM
MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ OSOBA BEZROBOTNA WYNOSI 23.300,00 zł
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (pok. 47).
WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE
NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE-8-

          INFORMACJA     

 
POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH
 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD)
NABÓR SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • OD 30 ROKU ŻYCIA
 
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:
25.04.2016 r. - 25.05.2016 r.
 
WNIOSKI DOSTEPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (www.pupwolow.pl) LUB W SIEDZIBIE URZĘDU W WOŁOWIE ORAZ FILII W BRZEGU DOLNYM
MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ OSOBA BEZROBOTNA WYNOSI 24 400,00 zł
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (POK.47).
WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
-7-


 
   INFORMACJA  


 
POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE ZAPRASZA PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA: REFUNDACJA PRACODAWCY CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA  UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE   SKIEROWANYCH  BEZROBOTNYCH  DO  30  ROKU ŻYCIA
 
NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZNIE SIĘ 1. MARCA 2016 I POTRWA DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW.
 
WNIOSKI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE www.pupwolow.pl
 
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE  POWIATOWEGO   URZĘDU   PRACY  W  WOŁOWIE  (POK. 47)   ORAZ  W   FILII  W   BRZEGU DOLNYM.


-6-

INFORMACJA

POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
(RPO WD)

NABÓR SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • OD 30 ROKU ŻYCIA POSIADAJĄCYCH I LUB II PROFIL POMOCY

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE ODBĘDZIE SIĘ W DWÓCH TERMINACH

1) 23.02.2016r. - 23.03.2016r. (18 osób)

2) 25.04.2016r. - 25.05.2016r. (18 osób)

WNIOSKI DOSTEPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (www.pupwolow.pl) LUB W SIEDZIBIE URZĘDU W WOŁOWIE ORAZ FILII W BRZEGU DOLNYM

MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ OSOBA BEZROBOTNA WYNOSI 23.000,00zł

WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (POK.47).

WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

-5-
         
INFORMACJA

POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

NABÓR SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • DO 30 ROKU ŻYCIA

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE ODBĘDZIE SIĘ W DWÓCH TERMINACH:

1) 23.02.2016 r. - 23.03.2016 r. (12 osób)

2) 25.04.2016 r. - 25.05.2016 r. (12 osób)

WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (www.pupwolow.pl)
LUB W SIEDZIBIE URZĘDU W WOŁOWIE ORAZ FILII W BRZEGU DOLNYM

MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ OSOBA BEZROBOTNA WYNOSI 23.300,00 zł

WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (pok. 47).

WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE
NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
-4-Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, że rozpoczął realizację projektu
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2016 roku.”
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, Działanie 8.1.)
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołowskim.
 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, zakwalifikowane do
I* profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej
z poniższych grup:
 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne*,
 • osoby o niskich kwalifikacjach*.
 
W ramach projektu będą realizowane:
- staże – 50 osób (maksymalnie 6 miesięcy)
- szkolenia – 50 osób,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 36 osób.
 
* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy.
* Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
* Osoby z I profilem pomocy mogą w uzasadnionych przypadkach otrzymać bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, wziąć udział w szkoleniu z tym, że szkolenie musi być tematycznie zgodne z planem szkoleń grupowych.-3-


SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuję, iż rozpoczął realizację  projektu  pozakonkursowego pn.
 
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2016 roku.”
W związku z powyższym zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, zakwalifikowane do I* profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne*,
 • osoby o niskich kwalifikacjach*.
do udziału w szkoleniach grupowych i indywidualnych.
 
WNIOSKI  BĘDĄ ROZPATRYWANE DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW.
 
* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy
* Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
*Osoby z I profilem pomocy mogą w uzasadnionych przypadkach wziąć udział
w szkoleniu z tym, że szkolenie musi być tematycznie zgodne z planem szkoleń grupowych.


-2-


Nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu
pozakonkursowego pn.
 
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2016 roku.”


Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zaprasza osoby od 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne, posiadające II profil pomocy, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- niepełnosprawnych,
- długotrwale bezrobotnych*,
- o niskich kwalifikacjach*.
do udziału w stażach.
Zapraszamy również pracodawców do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
Okres odbywania stażu to maksymalnie 6 miesięcy.
Przy organizowaniu staży preferowani będą pracodawcy, którzy deklarują zatrudnienie na okres minimum 3-ech miesięcy po zakończeniu udziału
w programie, na umowę o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy, pół etatu), umowę zlecenie (min. wartość trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia).
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków.
 
 
* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy
* Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym.
 

 

-1-


Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, że rozpoczął realizację projektu
Aktywizacja osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie wołowskim (II)

Poddziałanie 1.1.2, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
 Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołowskim.
 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby do 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, zakwalifikowane do I[1] profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne[2],
 • osoby o niskich kwalifikacjach[3].
 
W ramach projektu będą realizowane:
- staże – 80 osób,
- szkolenia – 64 osoby,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 24 osoby.


[1] Osoby z I profilem pomocy mogą, w uzasadnionych przypadkach, otrzymać bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, wziąć udział w szkoleniu z tym, że szkolenie musi być tematycznie zgodne z planem szkoleń;
[2] Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS
to w przypadku osób poniżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
a w przypadku osób powyżej 25 roku życia – nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy;
[3] Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoba z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym
lub ponadgimnazjalnym.

Wykrzyknik

Ważna informacja

Powiatowy Urząd Pracy informuje,
że w związku z

pozyskaniem środków z rezerwy KFS ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne
pracodawców i pracowników

Wnioski będą przyjmowane
od 13.06.2016 r. do 30.06.2016 r.
w sekretariacie (pok. 47) w godz. 7.45 – 15.45.
Wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane zgodnie
z kolejnością ich wpływu

 
W ramach rezerwy, w dyspozycji tut. Urzędu Pracy pozostaje kwota 300 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym, zgodnych z ustalonymi priorytetami Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy KFS w roku 2016.
Wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będzie pracodawcom, których wnioski będą spełniały wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów przedstawionych poniżej.
Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy KFS
a) wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników
b) wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych
c) wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia
d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia
 
Składając wniosek o udzielenie wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach pierwszego priorytetu, pracodawca zobowiązany jest w uzasadnieniu przedstawić informacje o trudnościach w zatrudnieniu pracowników w danej branży/zawodzie.

Zgodnie z ustaleniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki rezerwy KFS mogą zostać przyznane na finansowanie kształcenia ustawicznego w kwotach określonych w art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy czym średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z przyznanych środków na jednego uczestnika w urzędzie pracy nie może przekroczyć kwoty 4.253,10zł.
W związku z powyższym informujemy, iż w przypadku przyznania dofinansowania pracodawcy, wysokość wsparcia nie przekroczy ww. kwoty na jednego uczestnika. 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 389 10 92 wew. 262

Wniosek do pobrania

Formy aktywizacji

Wyszukaj formy aktywizacji:

Filtr:
Adresaci:Kliknij w link w nagłówku tabeli aby posortować wyniki według danej kolumny

Brak ofert aktywnych form wsparcia

 

Bieżące

Giełdy pracy

Giełdy pracy umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów do pracy dobraną przez pośrednika pracy. Organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego kontaktu z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie.

Targi pracy

Targi pracy są zbiorową prezentacją ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Informacje o wolnych miejscach pracy są dostępne w jednym miejscu.

Porady grupowe

Porada grupowa polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych.

czytaj więcej o poradnictwie grupowym

Zajecia aktywizacyjne

Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy i są realizowane w formie warsztatów.

czytaj więcej o pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

Grupowe informacje zawodowe

Jest to forma pomocy skierowana do osób, które potrafią samodzielnie radzić sobie na rynku pracy, ale potrzebują ukierunkowujących informacji niezbędnych do realizacji planów zawodowych.
W trakcie informacji zawodowej można zgłębić wiedzę o:
    instrumentach rynku pracy,
    usługach świadeczonych przez Powiatowy Urząd Pracy,
    zawodach, specjalnościach i ich charakterystyce,
    możliwościach kształcenia w systemie szkolnictwa oraz systemie pozaszkolnym,
    instytucjach szkoleniowych i edukacyjnych w których można zdobyć, rozszerzyć lub zmienić kwalifikacje,
    technikach poruszania się na rynku pracy,
    metodach rekrutacji,
    instytucjach i organizacjach pomocowych.

czytaj więcej o grupowych informacjach zawodowych

Spotkania informacyjne

W trakcie spotkań osoby bezrobotne, młodzież szkolna, pracodawcy mogą pozyskać wiedzę na temat szerokiej oferty jaką posiada Powiatowy Urząd Pracy.

 

Szkolenia

Szkolenie – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania pracy.

czytaj więcej o szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

Wskazówki o tym jak skutecznie zaplanować poszukiwanie pracy

czytaj więcej o pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

Staże

Staż - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej za starostą (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy) i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49.

czytaj więcej o pracach interwencyjnych

Roboty publiczne

Roboty publiczne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

czytaj więcej o robotach publicznych

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne – oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy), organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

czytaj więcej o pracach społecznie użytecznych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Osoba bezrobotna może zostać skierowana przez powiatowy urząd pracy na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub sama zgłosić się do urzędu z propozycją zawodu, w jakim chce uzyskać kwalifikacje oraz miejsca, w którym chciałaby odbyć przeszkolenie zawodowe. Również sam pracodawca może wystąpić z wnioskiem do powiatowego urzędu pracy o organizację przygotowania zawodowego wskazując konkretną osobę bezrobotną, którą chciałby na przygotowanie zawodowe przyjąć.

czytaj więcej o przygotowaniu zawodowym dorosłych

Jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, masz pomysł na biznes i niewystarczającą ilość środków na jego realizację możesz ubiegać się o przyznanie jednorazowej bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Doposażenie stanowiska pracy

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się ze środków Funduszu Pracy o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.  

Tagi

    

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,9 (ocen: 662)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy