Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax. (71) 389 26 55

e-mail: wrwo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Bieżące
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Bieżące


refundacja-081.pngrpo-081.png
power-081.png
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków
na kształcenie ustawiczne

pracodawców i pracowników
 
Wnioski będą przyjmowane
od 22.08.2016 r. do wyczerpania środków
w sekretariacie (pok. 47) w godz. 7.45 – 15.45.
Wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane zgodnie
z kolejnością ich wpływu  więcej ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, że w dniu 29.09.2016 r.
odbędzie się spotkanie z pracodawcą:

Adecco Poland Sp. z o.o.
Miejsce wykonywania pracy: Bielany Wrocławskie
Stanowisko: pracownik magazynowy
Data i miejsce spotkania: 29.09.2016 r., godzina 10.00, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, pok. 13

Pracodawca zapewnia bezpłatny dojazd do pracy

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału w spotkaniu w pokoju nr 15====================================================
NABOR-DOTACJE-POWER-20161-1.pngPNABOR-DOTACJE-RPO-20161-1.pngowiatowy Urząd Pracy w Wołowie uprzejmie  informuje, że Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Hsanndlowa prowadzi we współpracy z Federalnym Ministerstwem ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech projekt o nazwie ProRecognition. Projekt ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce.
Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie projektu www.prorecognition.eu oraz www.uznanie-kwalifikacji-w-niemczech.pl
 UWAGA SZKOLENIE !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie organizuje szkolenie w zawodzie tapicer.
Po zakończonym szkoleniu zagwarantowana jest praca w firmie
STEINPOL CENTRAL SERVICES Sp. z o.o.
ul. Piastów Śląskich 17, 56-100 Wołów.
Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się osobiście w PUP Wołów pok. 17.
Możliwe jest także udzielenie wstępnych informacji pod numerem 71/389-48-10 wew. 262.
NABOR-DOTACJE-RPO-20161.png
NABOR-DOTACJE-POWER-20161.png


INFORMACJA
 
 
POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE ZAPRASZA PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
 
NABÓR WNIOSKÓW ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:
29.06.2016 r. - 15.07.2016 r.
 
MAKSYMALANA KWOTA O JAKĄ MOŻNA WNIOSKOWAĆ WYNOSI 50.000,00zł
 
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (POK. 47).
 
WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.INFORMACJA
 
 
POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Z PAŃSTOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:   OD 29.06.2016 r.  DO 15.07.2016 r.
MAKSYMALANA KWOTA O JAKĄ MOŻNA WNIOSKOWAĆ WYNOSI 50.000,00zł
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (POK.47).
WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE. Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, że rozpoczął realizację projektu
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2016 roku.”
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, Działanie 8.1.)
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołowskim.
 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, zakwalifikowane do
I* profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej
z poniższych grup:
 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne*,
 • osoby o niskich kwalifikacjach*.
 
W ramach projektu będą realizowane:
- staże – 50 osób (maksymalnie 6 miesięcy)
- szkolenia – 50 osób,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 36 osób.
 
* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy.
* Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
* Osoby z I profilem pomocy mogą w uzasadnionych przypadkach otrzymać bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, wziąć udział w szkoleniu z tym, że szkolenie musi być tematycznie zgodne z planem szkoleń grupowych.-3-


SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuję, iż rozpoczął realizację  projektu  pozakonkursowego pn.
 
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2016 roku.”
W związku z powyższym zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, zakwalifikowane do I* profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne*,
 • osoby o niskich kwalifikacjach*.
do udziału w szkoleniach grupowych i indywidualnych.
 
WNIOSKI  BĘDĄ ROZPATRYWANE DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW.
 
* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy
* Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
*Osoby z I profilem pomocy mogą w uzasadnionych przypadkach wziąć udział
w szkoleniu z tym, że szkolenie musi być tematycznie zgodne z planem szkoleń grupowych.


-2-


Nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu
pozakonkursowego pn.
 
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2016 roku.”


Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zaprasza osoby od 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne, posiadające II profil pomocy, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- niepełnosprawnych,
- długotrwale bezrobotnych*,
- o niskich kwalifikacjach*.
do udziału w stażach.
Zapraszamy również pracodawców do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
Okres odbywania stażu to maksymalnie 6 miesięcy.
Przy organizowaniu staży preferowani będą pracodawcy, którzy deklarują zatrudnienie na okres minimum 3-ech miesięcy po zakończeniu udziału
w programie, na umowę o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy, pół etatu), umowę zlecenie (min. wartość trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia).
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków.
 
 
* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy
* Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym.
 

 

-1-


Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, że rozpoczął realizację projektu
Aktywizacja osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie wołowskim (II)

Poddziałanie 1.1.2, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
 Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołowskim.
 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby do 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, zakwalifikowane do I[1] profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne[2],
 • osoby o niskich kwalifikacjach[3].
 
W ramach projektu będą realizowane:
- staże – 80 osób,
- szkolenia – 64 osoby,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 24 osoby.


[1] Osoby z I profilem pomocy mogą, w uzasadnionych przypadkach, otrzymać bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, wziąć udział w szkoleniu z tym, że szkolenie musi być tematycznie zgodne z planem szkoleń;
[2] Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS
to w przypadku osób poniżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
a w przypadku osób powyżej 25 roku życia – nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy;
[3] Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoba z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym
lub ponadgimnazjalnym.

 

Formy aktywizacji

Wyszukaj formy aktywizacji:

Filtr:
Adresaci:Kliknij w link w nagłówku tabeli aby posortować wyniki według danej kolumny

Brak ofert aktywnych form wsparcia

 

Bieżące

Giełdy pracy

Giełdy pracy umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów do pracy dobraną przez pośrednika pracy. Organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego kontaktu z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie.

Targi pracy

Targi pracy są zbiorową prezentacją ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Informacje o wolnych miejscach pracy są dostępne w jednym miejscu.

Porady grupowe

Porada grupowa polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych.

czytaj więcej o poradnictwie grupowym

Zajecia aktywizacyjne

Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy i są realizowane w formie warsztatów.

czytaj więcej o pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

Grupowe informacje zawodowe

Jest to forma pomocy skierowana do osób, które potrafią samodzielnie radzić sobie na rynku pracy, ale potrzebują ukierunkowujących informacji niezbędnych do realizacji planów zawodowych.
W trakcie informacji zawodowej można zgłębić wiedzę o:
    instrumentach rynku pracy,
    usługach świadeczonych przez Powiatowy Urząd Pracy,
    zawodach, specjalnościach i ich charakterystyce,
    możliwościach kształcenia w systemie szkolnictwa oraz systemie pozaszkolnym,
    instytucjach szkoleniowych i edukacyjnych w których można zdobyć, rozszerzyć lub zmienić kwalifikacje,
    technikach poruszania się na rynku pracy,
    metodach rekrutacji,
    instytucjach i organizacjach pomocowych.

czytaj więcej o grupowych informacjach zawodowych

Spotkania informacyjne

W trakcie spotkań osoby bezrobotne, młodzież szkolna, pracodawcy mogą pozyskać wiedzę na temat szerokiej oferty jaką posiada Powiatowy Urząd Pracy.

 

Szkolenia

Szkolenie – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania pracy.

czytaj więcej o szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

Wskazówki o tym jak skutecznie zaplanować poszukiwanie pracy

czytaj więcej o pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

Staże

Staż - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej za starostą (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy) i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49.

czytaj więcej o pracach interwencyjnych

Roboty publiczne

Roboty publiczne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

czytaj więcej o robotach publicznych

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne – oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy), organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

czytaj więcej o pracach społecznie użytecznych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Osoba bezrobotna może zostać skierowana przez powiatowy urząd pracy na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub sama zgłosić się do urzędu z propozycją zawodu, w jakim chce uzyskać kwalifikacje oraz miejsca, w którym chciałaby odbyć przeszkolenie zawodowe. Również sam pracodawca może wystąpić z wnioskiem do powiatowego urzędu pracy o organizację przygotowania zawodowego wskazując konkretną osobę bezrobotną, którą chciałby na przygotowanie zawodowe przyjąć.

czytaj więcej o przygotowaniu zawodowym dorosłych

Jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, masz pomysł na biznes i niewystarczającą ilość środków na jego realizację możesz ubiegać się o przyznanie jednorazowej bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Doposażenie stanowiska pracy

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się ze środków Funduszu Pracy o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.  

Tagi

    

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,9 (ocen: 662)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy