Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax (71) 389 26 55

e-mail: sekretariat@pupwolow.pl

Wyszukiwarka
Kreator CV

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Bieżące
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

BieżąceINFORMACJA
 
POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRACY - REZERWY MINISTRA 
NA UTWORZENIE 3 STANOWISK PRACY
 
NABÓR WNIOSKÓW ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:
OD 01.08.2018 r.  DO 13.08.2018 r. 
 
,,Środki są przeznaczone na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych’’
 
Bezrobotny długotrwale –  to bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.
 
MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ PRACODAWCA NA UTWORZENIE JEDNEGO STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO WYNOSI MAKSYMALNIE - 24.000,00zł

WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (POK.47).

WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMACJA
 
POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Z PAŃSTOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:
OD 23.07.2018 r.  DO 13.08.2018 r.

MAKSYMALANA KWOTA O JAKĄ MOŻNA WNIOSKOWAĆ WYNOSI 50.000,00zł
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (POK.47).

WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE PO ZAKOŃCZENIU TERMINU NABORU.

              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     

INFORMACJA
 
POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRACY - REZERWY MINISTRA
NA UTWORZENIE 6 STANOWISK PRACY

 
NABÓR WNIOSKÓW ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:
OD 23.07.2018 r.  DO 13.08.2018 r. 
 
,,Środki są przeznaczone na zatrudnienie osób z terenów wiejskich’’
 

MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ PRACODAWCA NA UTWORZENIE JEDNEGO STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO WYNOSI MAKSYMALNIE - 24.000,00zł

WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (POK.47).
 
WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
                              
NABÓR

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia pod nr tel. 68 358 22 04, 68 358 23 26 lub ustaleniu terminu w drodze elektronicznej pod adresem:nabor.nadodrzanski@strazgraniczna.pl.
W celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty oraz godziny złożenia dokumentów aplikacyjnych,  kandydaci proszeni są o korzystanie przede wszystkim z telefonicznej możliwości kontaktu.

Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby
w Nadodrzańskim Oddziale SG w miesiącach:
  • czerwcu 2018 r. do 15 osób,
  • październiku 2018 r. do 37 osób.
KANDYDATÓW PROSIMY O POBRANIE KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO WYŁĄCZNIE ZE STRONY NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU SG, Z UWAGI NA MOŻLIWOŚC POBRANIA NIEAKTUALNYCH WZORÓW Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH.

www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykrzyknik

Ważna informacja